De monarchie van China

China is een mooi land met een interessante geschiedenis en een ideale vakantiebestemming. Van het religie in China tot aan de prehistorische geschiedenis. Er valt zoveel te ontdekken en te beleven in China. Overal in China is er wel wat nieuws te zien. Toch kan dit veel zijn om in een keer op te nemen. Daarvoor is deze tekst geschreven. In deze tekst wordt er alles uitgelegd over de geschiedenis van China.

 

China in de prehistorie

China wordt gezien als een van de oudste beschavingen in de wereld en hierdoor is de geschiedenis van China een van de oudste. Door archeologen werd er ontdekt dat er beschavingen waren dat wel terug gaat naar 2,25 miljoen jaar geleden. Daarnaast waren er botten en fossielen gevonden in de grotten van China die 780,000 jaar oud zijn. Zo zijn er meer fossielen gevonden die 80 duizend jaar oud zijn en ook 5 duizend jaar. Destijds kwam er in de loop van de eeuwen uiteindelijk een groot Chinees rijk gesticht. Het eerste rijk in China is de Xia dynastie. De Xia Dynastie wordt gezien als het eerste Chinese rijk en werd gesticht in 2100 voor christus en bestond één millennia lang. Echter was het niet bekend of het Xia dynastie echt bestond of niet. Dit komt omdat er veel verhalen in China zijn die legendes zijn en mythes en dat de Xia Dynastie misschien ook een mythe is. Daarna kwam de Shang dynastie en werd gezien als de eerste officiële Chinese rijk. Dit komt omdat er genoeg bewijsstukken zijn gevonden van het bestaan van dit rijk door bijvoorbeeld orakelbotten. Maar de Shang werd daarna veroverd door de Zhou dynastie. De Zhou dynastie had niet veel impact in China en kwam meteen al langzaam te vallen door de Periode van de Strijdende Staten. Dit was een tijd waar binnen in de Zhou er steeds gevochten werd door de Chinese krijgsheren. Hiermee kon niks gedaan worden omdat deze krijgsheren sterker waren dan de Zhou dynastie zelf. Deze periode werd uiteindelijk stopgezet en afgelopen door de Qin dynastie die de andere Chinese krijgsheren heeft verslagen en veroverd.

 

De Qin Dynastie

Door de Qin werden er veel dingen veranderd zoals de bouw van wegens, er werd officieel geld gemaakt dat gebruikt werd in China en andere administratieve zaken voor de grenzen in China. de administratie was belangrijk in China omdat, China een groot stuk land is en dit voorzichtig geadministreerd moet worden. Uiteindelijk heeft Koning Zheng Qin zichzelf de eerste Chinese Keizer gemaakt en kwam de Qin Dynastie tot stand. Toch kwam de Qin heel snel te vallen na 15 jaar. Dit kwam omdat de Chinese Keizer dood ging en niemand het eigenlijk eens was met alle wetten en veranderingen die gemaakt zijn. Hierdoor kwam na een zware burgeroorlog de Han dynastie in de macht. De Han dynastie heeft de rest van China veroverd, een stuk Mongolië, een stuk van Noord Korea een klein stuk Vietnam erbij en heeft zelfs zijn eigen cultuur opgericht genaamd de Han Chinezen. Ook heeft de Han dynastie de Zijderoute opgericht. De Zijderoute is een handelsroute dat door Azië naar het Midden-oosten gaan. Dit werd gedaan om een goede verbinding te hebben tussen China en de andere continenten en hiermee makkelijker handel en diplomatie te verrichten. Hierdoor is China het rijkste keizerrijk geworden door de wereld heen. Ook heeft de Han besloten om de oude manieren van de Qin te verlaten voor het Confucianisme geloof.

 

De Han Dynastie

Ook na het einde van de Han dynastie kwam er nog een periode van oorlog, deze periode werd de periode van de Drie Koninkrijken genoemd. In deze periode kwamen alle Chinese krijgsheren in opstand en door de jaren heen zijn er tot slot drie koninkrijken overgebleven. Deze koninkrijken vochten ook weer tegen elkaar om zo China weer te hervormen en werd gedaan door de Jin dynastie. Ook de Jin viel weer nadat de opvolger van de keizer niet in staat was en niks kon doen voor het Keizerrijk. Hier had je ook nog de periode van de vijf barbaren erbij. Dit waren vijf barbarische stammen die China samen aanvielen en ook noord China veroverd hadden.

 

De Mongolen in China

Toch werd China weer samengebracht de Sui dynastie nadat het land weer heroverd is. maar dit was de laatste dynastie die bestond tot dat de Mongolen China had veroverd. Na de dood van Genghis Khan werd het Mongoolse Keizerrijk gesplitst tussen de zonen van Genghis Khan, Kublai Khan kreeg het meeste en dat is China. Hierdoor heeft Kublai Khan de Yuan Dynastie opgericht. Kublai Khan heeft in zijn tijd het keizerrijk proberen te verbeteren met de administratie en de taxatie maar dit kwam ook snel tot een einde nadat de Yuan erg verzwakt is. Dit komt omdat de populatie daalde van 120 miljoen naar 60 miljoen na de invasie van Mongolië en niet veel kon doen aan binnenlandse opstanden. Door deze verzwakking werd er weer een opstand gestart door de boeren van China door een boer genaamd Zhu Yuanzhang.

 

De Ming Dynastie

Deze opstand was een succes en heeft daardoor de Ming Dynastie opgericht. Met de Ming Dynastie is er een goude eeuw ontstaan met veel welvaart, des tijds heeft de Ming een nieuw en sterke marine opgebouwd. Daarnaast is er ook veel welvaart gemaakt met de kunst en cultuur. Ook heeft de Ming een schat reizen georganiseerd door dat de marine sterk weer terug gebouwd is. Deze schat reizen werden gehouden om meer van de wereld te ontdekken en ondenkbare schatten te bieden aan de vele koningen en keizers door de wereld heen. Het verste waar de Ming kwam is de Hoorn van Afrika en Jemen. Toch kwam ook de Ming te vallen door de Qing Dynastie. de Qing had de Ming aangevallen vanuit het noorden van China. Tot slot kwam de Qing kwam te vervallen na veel nationale en internationale conflicten die het land hebben verzwakt en overgenomen door revolutionisten. Hiermee is het Republiek van China opgericht en hebben de communisten het land overgenomen. De communisten van China heeft besloten de laatste Keizer van Qing te verbannen en zijn koninklijke rechten in te nemen. Hierdoor is de Chinese Monarchie beëindigd en is tegenwoordig het land bestuurd door de Communistische Partij van China. Helaas China heeft vele oorlogen gezien maar, in de tijden van vrede is er ook heel veel welvaart gesticht en gouden eeuwen gecreëerd dat China ook heel goed geholpen heeft in het voortzetten van het land. Daarnaast heeft China daardoor talloze kunstwerken gemaakt en zo veel culturen gesticht die allemaal niet in een keer te ontdekken zijn. Een prachtig land met een geschiedenis die duizenden jaren terug in de tijd gaan.